Sunday, 25/10/2020 - 07:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lai Đồng

TỔ CHỨC PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT THÔNG TƯ 11/ TT-BGDDT Ở TRƯỜNG THCS LAI ĐỒNG

Xếp hạng: (0 Xếp hạng)

Ngày 17 tháng 6 năm 2020, Trường THCS Lai Đồng đã tổ chức phổ biến quán triệt nội dung của Thông tư 11/TT -BGDDT về việc hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập. Sau đây là một số hình ảnh: